دکتر محمدتقی رهنمایی

دکتر محمدتقی رهنمایی

دکترای جغرافیا: ۱۹۷۳-۱۹۷۹ دانشگاه فیلیپس ماربوگ (آلمان)

سوابق آموزشی و تحقیقاتی:

مدرس مقطع دکترا در دانشگاه تهران 

استاد مهمان در دانشگاه کلاکن فورت اتریش؛ پوتسدام؛ کوتبوس آلمان

مولف و مترجم بیش از 10 جلد کتاب در حوزه ی جغرافیا و مطالعات فرهنگی ایران

مولف بیش از 60 مقاله در خصوص گردشگری و محیط زیست

سوابق اجرایی و علمی:

عضو و رییس کمیته ‏ی جهان‏گردی کمیسیون ملی یونسکو (۷۹-۱۳۷۸)

عضو و نایب ‏رئیس انجمن جغرافیایی ایران(در دو دوره )

عضو انجمن متخصصان محیط زیست کشور(عضو علی‏ البدل)

عضو هیأت امنای انجمن متخصصان جهان‏گردی

مشاور ارشد برنامه ‏ی ملی گردشگری

عضو شورای عالی راهبردی شهر تهران در شورای شهر تهران

صاحب‎امتیاز و مدیرمسئول فصل‏نامه ‏ی تحقیقات تالش

دبیرعلمی دوازدهمین کنگره انجمن جغرافیایی ایران با محوریت آمایش سرزمین، الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، نجف آباد، اسفند 1393