راهنمای ارسال مقالات

فرمت ارائه مقاله: 

• مقاله در نشريه ديگري چاپ نشده باشد و یا در همایش دیگری ارائه نشده باشد.

• مقالات در فرمت Word 2007 باشد.

• عنوان مقاله با فونت B Titr 13، متن اصلی مقاله با فونت فارسی B Mitra, 13 و لاتین با فونت Calibri11 تايپ شود.

• عناوین بندها با فونت فارسی B Mitra, 12 به صورت Bold باشد.

• فاصله خطوط بصورت Single آورده شوند.

• مقالات ارسالي همراه با نقشه و عکس حداکثر در 15 صفحه باشد.

• چکيده فارسي مقاله حداکثر 300 کلمه شامل هدف مقاله، شيوه، و يافته هاي اصلي باشد واژه‌هاي کليدي،3 تا 5 کلمه در پايان چکيده آورده شود.

• حاشیه از بالا 4 سانتی متر و از چپ، راست و پایین 2 سانتی متر باشد.

• رتبه علمي، آدرس، تلفن و آدرس پست الکترونيکي در صفحه اول درج گردد.

• ساختار مقاله شامل:

 چکیده: فارسی ، حداکثر 300 کلمه

 مقدمه: شامل ضرورت و اهمیت موضوع،‌ مبانی نظری، مروری بر تحقیقات پیشین و ...

 روش: روش تحقیق،نرم افزار و یا ‌ابزارهای مورد استفاده و ...

 یافته‌های تحقیق: نتایج حاصل از تحقیق با استناد به جداول، ‌نمودارها و ...

 بحت و نتیجه گیری: جمع بندی نتایج بدست آمده از تحقیق که در بخش یافته‌ها مورد بررسی و مقایسه قرار گرفتند.

 پیشنهادات: ارائه راهبرها و ...

• جداول و اشکال بايد در متن نيز ارجاع شده باشند.

 فرمت فهرست منابع به شرح زیر باشد:

 کاویانی، محمد رضا؛ علیجانی، بهلول؛ (1380)؛ مبانی آب و هواشناسی؛ تهران؛ سمت.

Bennett, K.E., A.T. Werner and M.A. Schnorbus, (2012) Uncertainties in hydrologic and climate change analyses in headwater basins of British Columbia, Journal of Climate, 25(17), 5711-5730

• استناد به نظرات و اقتباس از آثار ديگران درج نام مولف يا مولفان، سال انتشار در متن داخل پرانتز آورده شود. لازم به ذکر است که برای منابع لاتین، از ترجمه فارسی آنها استفاده شده و در زیر نویس، نام لاتین آن نوشته شود.

• تصاوير و جداول بايدواضح بوده و قابليت چاپ شدن سياه و سفيد را داشته باشند.

 

نمونه فرمت مقالات را می توانید از اینجا دانلود کنید

نمونه فرمت پوستر را می توانید از اینجا دانلود کنید

 

برگزارکنندگان:

 

موسسه آموزشی پژوهشی گردشگران پایدار گیل، سازمان ميراث فرهنگی صنايع دستی و گردشگری استان گیلان، دانشگاه گیلان

 

آدرس دبیرخانه:

 

رشت، گاز، بلوار نامجو، خیابان فجر، موسسه آموزشی پژوهشی گردشگران پایدار گیل

 

تماس با دبیرخانه:

 

01333367333

ساعت پاسخگویی 8 الی 20

 

هزینه ی پذیرش مقالات:

 

دانشجویان: 50000 تومان *

غیر دانشجو: 80000 تومان

 

شماره حساب جهت واریز هزینه ی مقالات:

شماره حساب سپرده متمرکز بانک کشاورزی:

687209909

و شماره شبا:

IR-3801-6000-0000-0006-8720-9909

به نام: شرکت مطالعات پژوهشی آموزشی گردشگران پایدار گیل (سهامی خاص)

--------

* دانشجویان با اسکن کارت دانشجویی